Zgodovina kluba

Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice je bil ustanovljen 3. 12. 1996.  

Združenje tajnic Slovenije je zaradi lažjega delovanja, v maju 1994, začelo z ustanavljanjem regijskih klubov.  Delovna skupina za razvoj klubske mreže v Sloveniji, v sestavi Jana Pogačnik, Dušan Vodeb, Elvira Golub, Zlatka Pavlin in predsednica Majda Zlodi, je najprej izdelala osnutek pravil, po katerih naj bi klubi delovali, nato pa začela akcijo ustanavljanja klubov po regijah. V septembru in oktobru leta 1996 so se začele priprave za ustanovitev Kluba tajnic Ljubljane in okolice, ki je po številu članic postal največji klub. Ustanovna skupščina je bila 3. decembra 1996 v Ljubljani.

 

(Vir: Almanah Kluba Tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice, izdan ob 10. obletnici delovanja

© 2009 Copyright  Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice:  Vse pravice pridržane.

PIŠITE NAM