Organi kluba

UPRAVNI ODBOR:

Miryema Žagar, predsednica

Marija Androjna

Petra Agapito

Ljuba Capuder

Adrijana Furlan

Vanda Kržmanc

Nežka Miklavčič

NADZORNI ODBOR:

Danijela Smolič

Matejka Posedi

Špelca Rudolf

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Branka Curk

Darja Pečjak Vilar

Marjana Zajc

© 2009 Copyright  Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice:  Vse pravice pridržane.

PIŠITE NAM