O klubu

KDO SMO?

Smo organizacija, ki združuje zaposlene na delovnih mestih tajnica, poslovni sekretar, poslovna asistentka, vodja pisarne ter vse ostale, ki se zavedajo pomembnosti tega dela v vsakem podjetju, v želji povezovati in izobraževati se ter izboljševati sebe in skozi to tudi svoje delovno okolje.

Članice Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice že vrsto let skrbimo za prepoznavnost in spoštovanje našega poklica.

 

NAŠE POSLANSTVO: dodatno izobraževanje naših članov, druženje in mreženje na rednih mesečnih srečanjih in izmenjava izkušenj. 

 

Želiš postati naša članica? Želiš postati naš član? Izpolni PRISTOPNA IZJAVA.

Srečujemo se enkrat mesečno na MESEČNIH SREČANJIH, katerih namen je dodatno izobraževanje naših članic in članov, druženje, mreženje in izmenjava izkušenj.

Delujemo v skladu s STATUTOM KTLJO in KODEKSOM ETIKE TAJNIC.

 

Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice, Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana

Zakonita zastopnica: Miryema Žagar, predsednica

e-naslov: tajnice.ljubljane@gmail.com

 

Klub je vpisan v register društev RS - UE Ljubljana - številka registrskega vpisa: 301/97

Matična številka: 1161555

Dejavnost: 91.330

Davčna številka: SI23113073

Številka transakcijskega računa pri SKB banki: 03100 - 1000009669

© 2009 Copyright  Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice:  Vse pravice pridržane.

PIŠITE NAM